Protetyka

Protetyka to:
- korony porcelanowe (metalowe licowane porcelaną, na tlenku cyrkonu, pełnoceramiczne),
- mosty (metalowe licowane porcelaną, na tlenku cyrkonu, pełnoceramiczne),
- mosty adhezyjne na włóknie szklanym,
- wkłady koronowo-korzeniowe (metalowe oraz z włókna szklanego),
- protezy elastyczne,
- protezy szkieletowe,
- protezy bezklamrowe (na zasuwach lub zatrzaskach),
- natychmiastowa naprawa protez.