O nas

Lek. stom. specjalista chirurgii stomatologicznej Danuta Sorochan-Olszak

        Uczyłam się w LO 1 w Zielonej Górze, gdzie zdałam maturę i w roku 1975 rozpoczęłam swoją przygodę z medycyną w Szczecinie, jako studentka Pomorskiej Akademii Medycznej. Uczyli mnie tacy mistrzowie jak profesorowie: Z. Jańczuk z stomatologii zachowawczej, J. Malinowski z chirurgii stomatologicznej czy S. Kowalik z chirurgii szczękowej. W 1980 r., gdy ukończyłam studia, zostałam skierowana do pracy, w przychodni przyzakładowej Falubazu w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, pod kierownictwem dra A. Jankowskiego w Zielonej Górze. Trzy lata później zdałam egzamin specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej pod opieką dra nauk medycznych St. Rajewskiego. W tym samym roku, czyli w 1983 r., otworzyłam swój pierwszy prywatny gabinet stomatologiczny przy ul. Wazów, a w 1986 przeniosłam go na ul. Lisię 49. W latach 2000-2008 byłam prezesem zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W tym czasie zorganizowaliśmy z zarządem PTS konkurs dla uczniów kl. I szkół podstawowych dot. promocji higieny i zdrowia jamy ustnej, który spotkał się z pozytywną reakcją dzieci, lokalnych mediów oraz uznaniem ówczesnego ordynariusza diecezji bpa A. Dyczkowskiego. Od roku 2005 aktywnie uczestniczę w pracach Okręgowej Izby Lekarskiej. Przez cały okres mojej pracy uczestniczę w kształceniu ustawicznym na kursach, wykładach i konferencjach, doskonaląc swoje umiejętności i poszerzając własną wiedzę, zgodnie z maksymą: "Człowiek uczy się przez całe życie". W 2006 roku wybrano mnie na przewodniczącą komisji stomatologicznej oraz na wiceprzewodniczącą Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, której funkcję pełnię już drugą kadencję. W mojej działalności społecznej na rzecz środowiska lekarskiego walczę o poprawę jakości pracy lekarzy oraz promocję zdrowia wśród pacjentów. W swoim gabinecie przez wiele lat prowadziłam kształcenie podyplomowe dla absolwentów stomatologii. W roku 2009 zostałam odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego.
Lekarz Stomatolog Alicja Szarowar

        W roku 2001 ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu na wydziale Techniki Dentystycznej. Akademię Medyczną w Poznaniu na wydziale Stomatologii ukończyłam w roku 2006 i odbyłam staż w prywatnym gabinecie stomatologicznym dr. Anny Mackiewicz w Nowej Soli. Od roku 2009 pracuję w gabinecie "Danadent" Najwięcej satysfakcji przynosi mi stomatologia dziecięca, chirurgia i protetyka.
Lek. Dent. Karolina Tarka

        W roku 2009 ukończyła Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich na Wydziale Lekarsko- Dentystycznym. Odbyła staż podyplomowy pod okiem specjalisty chirurgii stomatologicznej Danuty Sorochan- Olszak i następnie podjęła pracę w gabinecie Danadent. Odbyła liczne szkolenia z zakresu stomatologi zachowawczej, dziecięcej, endodoncji, protetyki i ortodoncji. Swój dalszy rozwój zawodowy wiąże ze stomatologią dziecięcą i leczeniem ortodontycznym wieku dziecięcego.
Obecnie rozpoczęła specjalizację w zakresie stomatologii dziecięcej.
Asystentka stomatologiczna Halina Dziąbor

        Jako asystentka pracuję od 1979 roku. Spełniam się w zawodzie już od ponad 30 lat. Współpraca ze stomatologami różnej specjalności, takich jak chirurg, periodontolog, protetyk, ortodonta dawała mi zawsze dużo satysfakcji i doświadczenia. Obecnie cieszę się, że pracuję z tak wspaniałym zespołem lekarzy.
Aleksandra Stuce

        W 2008 roku ukończyła PAM w Szczecinie na wydziale lekarsko-stomatologicznym. Staż podyplomowy odbyłam w gabinecie stomatologicznym „DANADENT". W 2012 roku rozpoczęłam specjalizację z chirurgii stomatologicznej, a od 2013 roku pracuję jako wolontariusz na oddziale chirurgii szczękowej w Wojewódzkim Szpitalu w Zielonej Górze przy oddziale laryngologii.