O nas

Lek. stom. specjalista chirurgii stomatologicznej Danuta Sorochan-Olszak

Od trzydziestu lat prowadzi praktykę stomatologiczną przy ul. Lisiej 49 w Zielonej Górze, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2009 r., jest członkinią Okręgowej Izby Lekarskiej O/Zielona Góra. Uczyła się u takich mistrzów, jak prof. Z. Jańczuk (stomatologia zachowawcza), prof. J. Malinowski (chirurgia stomatologiczna) czy prof. S. Kowalik (chirurgia szczękowa). W 1980 r. została skierowana do pracy w przychodni przyzakładowej Falubazu w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, pod kierownictwem dra A. Jankowskiego w Zielonej Górze. W 1983 r. zdała egzamin specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej pod opieką dra nauk medycznych St. Rajewskiego i otworzyła swój pierwszy prywatny gabinet stomatologiczny przy ul. Wazów, a w 1986 r. przeniosła go na ul. Lisię 49. W latach 2000-2008 była prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego O/Zielona Góra. Zorganizowała wraz z zarządem PTS konkurs dla uczniów kl. I szkół podstawowych dot. promocji higieny i zdrowia jamy ustnej, który spotkał się z pozytywną reakcją dzieci, lokalnych mediów oraz uznaniem ówczesnego ordynariusza diecezji bpa A. Dyczkowskiego. W latach 2006-2014 została wybrana na przewodniczącą komisji stomatologicznej i na wiceprzewodniczącą zarządu Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. W latach 2010-2018 została wybrana do komisji stomatologicznej Naczelnej Izby Lekarskiej. Od 2005 r. aktywnie uczestnicząc w pracach Okręgowej Izby Lekarskiej walczy o poprawę jakości pracy lekarzy oraz o promocję zdrowia wśród pacjentów. Bierze udział w kształceniu ustawicznym na kursach, wykładach i konferencjach, doskonaląc swoje umiejętności i poszerzając własną wiedzę. W gabinecie przez wiele lat prowadziła kształcenie podyplomowe dla absolwentów stomatologii.
Lek. stom. Alicja Szarowar

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego oraz Akademii Medycznej w Poznaniu. W roku 2006 odbyła staż w gabinecie stomatologicznym u dr Anny Mackiewicz, a od roku 2009 pracuje w gabinecie przy ul. Lisiej 49 w Zielonej Górze. Szczególnie interesuje się stomatologią dziecięcą, chirurgią i protetyką.
Lek. den. Karolina (Tarka) Sarnecka

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W roku 2009 odbyła staż podyplomowy pod opieką specjalisty chirurgii stomatologicznej Danuty Sorochan-Olszak i następnie podjęła pracę w gabinecie Danadent. Odbyła liczne szkolenia z zakresu stomatologii zachowawczej, dziecięcej, endodoncji, protetyki i ortodoncji. Szczególnie interesuje się stomatologią dziecięcą i leczeniem ortodontycznym dzieci. Rozpoczęła specjalizację w zakresie stomatologii dziecięcej. Obecnie jest na urlopie macierzyńskim.
Asystentka stom. Halina Dziąbor

Jako asystentka stomatologiczna pracuje od 1979 r., współpracowała z wieloma stomatologami o różnych specjalnościach takich, jak chirurg, periodontolog, protetyk czy ortodonta.