O nas

Lek. stom. specjalista chirurgii stomatologicznej Danuta Sorochan-Olszak

Od trzydziestu lat prowadzi praktykę stomatologiczną przy ul. Lisiej 49 w Zielonej Górze, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2009 r., jest członkinią Okręgowej Izby Lekarskiej O/Zielona Góra. Uczyła się u takich mistrzów, jak prof. Z. Jańczuk (stomatologia zachowawcza), prof. J. Malinowski (chirurgia stomatologiczna) czy prof. S. Kowalik (chirurgia szczękowa). W 1980 r. została skierowana do pracy w przychodni przyzakładowej Falubazu w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, pod kierownictwem dra A. Jankowskiego w Zielonej Górze. W 1983 r. zdała egzamin specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej pod opieką dra nauk medycznych St. Rajewskiego i otworzyła swój pierwszy prywatny gabinet stomatologiczny przy ul. Wazów, a w 1986 r. przeniosła go na ul. Lisię 49. W latach 2000-2008 była prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego O/Zielona Góra. Zorganizowała wraz z zarządem PTS konkurs dla uczniów kl. I szkół podstawowych dot. promocji higieny i zdrowia jamy ustnej, który spotkał się z pozytywną reakcją dzieci, lokalnych mediów oraz uznaniem ówczesnego ordynariusza diecezji bpa A. Dyczkowskiego. W latach 2006-2014 została wybrana na przewodniczącą komisji stomatologicznej i na wiceprzewodniczącą zarządu Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. W latach 2010-2018 została wybrana do komisji stomatologicznej Naczelnej Izby Lekarskiej. Od 2005 r. aktywnie uczestnicząc w pracach Okręgowej Izby Lekarskiej walczy o poprawę jakości pracy lekarzy oraz o promocję zdrowia wśród pacjentów. Bierze udział w kształceniu ustawicznym na kursach, wykładach i konferencjach, doskonaląc swoje umiejętności i poszerzając własną wiedzę. W gabinecie przez wiele lat prowadziła kształcenie podyplomowe dla absolwentów stomatologii.
Lek. stom. Alicja Szarowar

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego oraz Akademii Medycznej w Poznaniu. W roku 2006 odbyła staż w gabinecie stomatologicznym u dr Anny Mackiewicz, a od roku 2009 pracuje w gabinecie przy ul. Lisiej 49 w Zielonej Górze. Szczególnie interesuje się stomatologią dziecięcą, chirurgią i protetyką.
Oliwia Olszak

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2017 r. zatrudniona jako manager dla ISPS Danadent. Obecnie jest na urlopie macierzyńskim.
Asystentka stom. Halina Dziąbor

Jako asystentka stomatologiczna pracuje od 1979 r., współpracowała z wieloma stomatologami o różnych specjalnościach takich, jak chirurg, periodontolog, protetyk czy ortodonta.